Levometadon – dobbelt så toksisk som racemisk metadon

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Metadon foreligger vanligvis i racemisk form, men nå introduseres det et nytt og mer potent preparat. Oppmerksomhet kreves for å unngå overdoseringsuhell.

Medisinflaske, brun, nøytral etikett
Sjekk type metadon og styrke, så doseringen blir riktig. Foto: Helsebiblioteket

Nytt preparat: Levometadon

Et nytt preparat til substitusjonsbehandling av opiatavhengighet, levometadon, ventes introdusert på det norske markedet. https://legemiddelverket.no/nyheter/levometadon-fare-for-overdosering

Dosen må halveres

Levometadon er dobbelt så potent (per mg) som vanlig (racemisk) metadon. En pasient som bytter medisin fra vanlig metadon til levometadon skal derfor halvere dosen (målt i mg). Levometadon har ikke markedsføringstillatelse og vil derfor ikke ha preparatomtale i Felleskatalogen.

Fare for forgiftning på grunn av overdoser

Det er bekymring i fagmiljøet for at introduksjonen av levometadon vil medføre feildoseringer og forvekslinger og dermed fare for overdoser.

Det er begrenset erfaring med overdoser med levometadon. Levometadon anses som dobbelt så potent i mg som vanlig (racemisk) metadon når det gjelder opioideffektene, slik at de toksiske dosene som er oppgitt for metadon må halveres for levometadon. Giftinformasjonen har utarbeidet en behandlingsanbefaling ved forgiftning med metadon; dosene her refererer til racemisk metadon og skal følgelig halveres for levometadon.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/levometadon-dobbelt-sa-toksisk-som-racemisk-metadon)