LSD - lysergsyredietylamid

Giftinformasjonen

22 59 13 00

En ny behandlingsanbefaling er publisert i Emnebibliotek forgiftninger. Behov for legehjelp ved akutte forgiftninger med LSD skyldes som regel hallusinasjoner eller akutte psykoser.

LSD - strukturformel

LSD (lysergsyredietylamid) er et stoff som brukes illegalt som hallusinogen

LSD er en forkortelse for lysergsyredietylamid. Opprinnelig ble LSD introdusert som et legemiddel av Delysid i 1947. Tanken var å bruke det i psykiatrien, som et supplement til analytisk psykoterapi.

LSD finnes nå i mange former, blant annet som pulver, tabletter, kapsler, løsning, dråper, impregnerte papirbiter/frimerker («blotters»), impregnerte sukkerbiter og impregnerte gelatin-firkanter/vinduer. Peroral administrering er mest vanlig, og LSD er et av de mest potente hallusinogene stoffene som er kjent.

Det er vanskelig å angi toksiske grenser for LSD, da toksisiteten avhenger mer av individuell respons enn av dose.

Virkningsmekanisme og toksiske effekter

Virkningsmekanismen for LSD er ikke helt fastsatt, men det er kjent at LSD virker som partiell eller full agonist på 5-HT-reseptorer, spesielt 5-HT2A-reseptorer uttrykt i hjernebarken. Disse kobles til hallusinogene effekter. LSD består av 4 enantiomerer, der kun D-LSD er psykoaktiv. L-LSD er inaktiv.

Hallusinasjoner er vanlig ved LSD-bruk. De fleste eksponeringer i rushensikt vi i tillegg gi relativt milde og ukompliserte somatiske symptomer i form av blant annet mydriasis, flushing, hyperrefleksi, takykardi, svimmelhet og munntørrhet. Behandling er sjelden aktuelt.

Ved alvorlig forgiftning vil det ofte utvikles kraftige psykiske symptomer som for eksempel dysfori, agitasjon, frykt, forvirring, depresjon, panikk og paranoia med risiko for å skade seg selv eller andre. Personer med disse symptomer må observeres og eventuelt behandles på legevakt eller sykehus.

LSD kan utløse latent psykose hos sårbare individer. Flashbacks rapporteres hos 15-80 % av LSD-brukere.

LSD øker serotoninaktiviteten, enten alene eller i interaksjon med andre serotonerge substanser som tryptaminer, SSRI, MAO-hemmere og litium. Serotonergt syndrom er derfor en mulig komplikasjon ved inntak av LSD.

Behandlingsanbefaling

Les hele den nyutarbeidede behandlingsanfalingen for LSD her: LSD (lysergsyredietylamid) - behandlingsanbefaling ved forgiftning

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/lsd-lysergsyredietylamid)