Minneord – Tarjei Rygnestad

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Professor Tarjei Rygnestad døde uventet etter kort tids sykdom 2. februar 2013, i en alder av 58 år. Han var en verdsatt medarbeider for Giftinformasjonen.

Tarjei var spesialist i anestesiologi og klinisk farmakologi og professor i klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital/NTNU. Han arbeidet klinisk som anestesiolog og ledet Den rettsmedisinske kommisjon og toksikologigruppa i kommisjonen. Hans doktorgrad omhandlet epidemiologi ved selvpåførte forgiftninger i Trondheim. Fra 2001 var han også tilknyttet Giftinformasjonen som faglig medarbeider og klinisk bakvakt.

Tarjei var en sosial, aktiv, kreativ og utålmodig mann som gjennomførte de oppgavene han satte seg fore – som regel med et humørfylt trønderglimt i øyet. Som fagmann var han hardt arbeidende og særdeles kompetent. Han var også en entusiastisk og høyt skattet underviser for alle typer helsepersonell. Vi på Giftinformasjonen hadde gleden av å jobbe sammen med Tarjei fra 2001, og savnet er merkbart. Mange leger på vakt rundt om i landet har hatt nytte av hans faglige råd som klinisk bakvakt i vanskelige behandlingssituasjoner. I tillegg hadde vi ved Giftinformasjonen stor nytte av hans kritiske, faglige gjennomgang av våre ulike elektroniske behandlingsanbefalinger, som har blitt en stadig viktigere del av vår og helsepersonells informasjonshverdag.

Vår tanker og dype medfølelse går til Tarjeis nærmeste familie. Tarjei Rygnestad fikk ikke et langt liv, men han brukte sin tid godt og satte varige spor også hos sine arbeidskolleger ved Giftinformasjonen.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/minneord-tarjei-rygnestad)