Forgiftninger på Helsebiblioteket

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.

Om emneområdet Forgiftninger på Helsebiblioteket

Giftinformasjonen er en avdeling i Folkehelseinstituttet, og er nasjonalt kompetanseorgan vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Rådgivningstjenesten (22 59 13 00) er Giftinformasjonens viktigste funksjon.

Giftinformasjonen bruker emneområdet Forgiftninger i Helsebiblioteket som kanal for skriftlig informasjon til helsepersonell.  Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet. Behandlingsanbefalingene er beregnet for helsepersonell som behandler forgiftningspasientene, og omhandler legemidler, kjemikalier, planter, sopp, stikk, bitt, næringsmidler, rusmidler, antidoter og generelle eliminasjonsmetoder. Under Forgiftninger finnes også antidotdatabasen, som gir oversikt over lagerførte antidoter ved norske sykehus. I tillegg finnes det annet aktuelt innhold innen fagområdet akutte forgiftninger, blant annet tidsskrifter, databaser, oppsummert forskning og andre retningslinjer.

For å sikre en best mulig sammenheng mellom toksikologifaglige råd og klinisk kompetanse samarbeider Giftinformasjonen med klinikere med bred erfaring i behandling av akutte forgiftninger. Legene er tilknyttet Giftinformasjonen som bakvakter og bidrar ved utarbeidelse av behandlingsanbefalingene. Samarbeidet med Akuttmedisinsk avdeling, hvor Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin er lokalisert, sikrer god bruk av ressurser.

Giftinformasjonens rådgivningstjeneste er åpen hele døgnet - telefon 22 59 13 00

Rådgivningstjenesten er tilgjengelig både for helsetjeneste og allmenhet og betjenes av Giftinformasjonens toksikologifaglige medarbeidere. Giftinformasjonen kan hjelpe til å vurdere risiko ved akutte forgiftninger og gi råd og veiledning om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Samtaler til vakttelefonen blir tatt opp. Mer om opptakene kan du lese her.

Nettredaktører

 • Nettredaktører: Jartrud Wigen Skjerdal (jartrud.wigen.skjerdal(krøllalfa)fhi.no), Cand.med.vet./seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet) 
  Helga Ruus Lorentzen (helga.ruus.lorentzen(krøllalfa)fhi.no), Cand.med.vet./seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet).

Øvrige faglige ressurser

 • Giftinformasjonens toksikologifaglige medarbeidere:
  Seniorrådgiver: Cand. med. vet. Monica Theresa Allen
  Seniorrådgiver: Lars Peter Engeset Austdal
  Seniorrådgiver: PhD, Cand. pharm. Gry Vibeke Bakken
  Seniorrådgiver: Cand. pharm. Liv Ingrid Flø Beck
  Seniorrådgiver: Cand. med. vet. Mette Ekeland
  Rådgiver: Cand. med. vet. Marte Espeland
  Rådgiver: Cand. med. Marte Skogen Evje
  Seniorrådgiver: Cand. pharm. Christian Haga
  Seniorrådgiver: Cand. pharm. Ingrid Beate Hagset
  Seniorrådgiver: Cand. med. og cand. pharm. Lene Solheim Jacobsen
  Rådgiver: Cand. med. vet. Elisabeth Opsjøn Lampe
  Seniorrådgiver: Cand. med. vet. Helga Ruus Lorentzen
  Rådgiver: Stine Jevnehagen Moe
  Rådgiver: M. Sc. Christina Olsen
  Rådgiver: M. Sc. Merethe Midtervoll Schei
  Seniorrådgiver: Cand. med. vet. Kristin Opdal Seljetun
  Seniorrådgiver: Cand. med. vet. Jartrud Wigen Skjerdal
  Rådgiver: Cand. med. Espen Rønning Skoglund
  Seniorrådgiver: Cand. pharm. Barbro Johanne Spillum
  Seniorrådgiver: Cand. pharm. Kristin Solberg Swahn
  Seniorrådgiver: Cand. pharm. Hanne Kristin Sørlid
  Avdelingsdirektør: Cand. med. vet. Mari Tosterud
  Seniorrådgiver: Cand. med. vet. Anita von Krogh
  Tidligere ansatte ved Giftinformasjonen har også bidratt i utarbeidelsen av dokumentasjon.

 • Medisinsk personell: 
  Avdelingsoverlege Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege Sten Frøyshov, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege PhD Knut Erik Hovda, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Lege PhD Mari Asphjell Bjørnaas, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege PhD Fridtjof Heyerdahl, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Tidligere har også andre medisinere bidratt i utarbeidelsen av dokumentasjon.

Om innholdet

På emneområdet Forgiftninger fokuseres det i hovedsak på akutt forgiftningsproblematikk.

Giftinformasjonen har gjennom mange år distribuert behandlingsanbefalinger til bruk ved en del aktuelle forgiftninger. Se aktueltsak Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger for beskrivelse av utarbeidelsesprosess og kvalitetssikring.

I emneområdet Forgiftninger finnes også andre ressurser. Disse er utvalgt av redaksjonen, men redaksjonen er ikke ansvarlig for kvaliteten på innholdet i eksterne lenker.

Tidsskriftene det er lenket til i emnet Forgiftninger er enten innkjøpt av Helsebiblioteket eller fritt tilgjengelig på nett. Enkelte av tidsskriftene omhandler forskning som ikke er direkte klinisk relevant. Det finnes en del sentrale toksikologiske tidsskrifter som ikke er tilgjengelige via Helsebiblioteket.

Nyhetsbrev om emnet Forgiftninger

Meld deg på eller av e-postliste for nyhetsbrev fra emneområdet Forgiftninger ved å sende e-post til jartrud.wigen.skjerdal(krøllalfa)fhi.no.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/om-emnebibliotek-forgiftninger)