Skylling er viktigste tiltak ved øyeeksponeringer

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Plantesaft i øyet, øyesprut av avløpsåpner eller vaskemiddel i øyet på en arbeidsplass – alle er situasjoner der det kan være fare for øyeskade, og det er viktig å komme raskt i gang med riktig behandling. Nå foreligger en praktisk veiledning for behandlingen, fra Giftinformasjonen.

Øye
Øye - illustrasjonsfoto: stock.xchng

Giftinformasjonen har mange henvendelser om øyeeksponeringer for potensielt etsende og irriterende agens. Ofte kan det ta tid å finne eksakte produktnavn og innholdsstoffer, men i tilfeller der en har grunn til å mistenke at innholdet kan være øyeskadelig er det viktig å komme raskt i gang med skylling.

Videre prosedyrer kan avhenge av faren knyttet til det enkelte produktet. Merkingen av produktet kan ofte ikke brukes til å vurdere faren ved en øyeeksponering.

Se veiledningen for håndtering av øyeeksponeringer.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/skylling-er-viktigste-tiltak-ved-oyeeksponeringer)