Stadig flere paracetamolhenvendelser til Giftinformasjonen

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Både voksne og unge i alderen 10-19 står for økningen i henvendelser om paracetamoleksponeringer. Inntak hos jenter/kvinner er vanligere enn hos gutter/menn.

Paracetamol - illustrasjon

Giftinformasjonen har gjennom mange år hatt en økning i antall henvendelser om paracetamol. I 2015 hadde Giftinformasjonen 1558 henvendelser der paracetamol ble registrert som hovedagens. Det vil si at i disse henvendelsene er paracetamol det eneste som er tatt, eller at det er vurdert som det mest problematiske agens ved blandingsforgiftninger.

Tabell 1 er en oversikt over Giftinformasjonens henvendelser om eksponeringer for paracetamol hos barn og voksne de siste 10 årene. Giftinformasjonen kan få flere henvendelser om samme pasient, så antall henvendelser er høyere enn antall pasienter.

Tabell 1 Henvendelser om eksponeringer for paracetamol hos barn og voksne. 

År

Akutte eksponeringer
(inntak i løpet av 1 døgn)

 

Spørsmål om bivirkninger

Subakutte/kroniske eksponeringer
(inntak som strekker seg over mer enn 1 døgn)

 

Totalt antall henvendelser

2015

1476

17

65

1558

2014

1248

15

60

1323

2013

1375

14

63

1452

2012

1253

10

58

1321

2011

1220

16

34

1270

2010

956

12

30

998

2009

987

11

23

1021

2008

955

9

18

982

2007

936

16

22

974

2006

774

10

16

800

Total antall henvendelser til Giftinformasjonen har økt i samme periode, men ikke i samme grad som for paracetamol. I stolpediagrammet under (Figur 1) er eksponeringene gruppert etter alder. 

Figur 1 Paracetamolhenvendelser inndelt etter alder.

Paracetamolforgiftninger 2015, inndelt etter alder

Eksponeringer hos barn under 10 år

Når Giftinformasjonen blir kontaktet om barn under 10 år som har fått i seg paracetamol, er det ofte fordi barna har funnet legemidlet i sitt nærmiljø. Det kan ha ligget i en håndveske, på badet, på nattbordet eller på kjøkkenbenken.  De minste barna utforsker sine omgivelser. Noen av disse tablettene er tilsatt smak (banan, jordbær, solbær), og erfaring tilsier at når smaken er god er det større risiko for at barn spiser mange tabletter. I aldersgruppen under 10 år var 70% av henvendelsene om barn mellom 1 og 4 år.

Giftinformasjonen får også mange henvendelser hvor foreldre har feildosert legemidler til barna. Det er heller ikke uvanlig at foreldrene gir barnet feil styrke, voksendose eller for eksempel dobbel dose fordi begge foreldrene gir legemiddel til barnet.

Uhellene hos barn blir sjelden behandlingstrengende. Noen barn blir henvist til lege/sykehus for å få medisinsk kull, og det kan være nødvendig å ta blodprøve av barnet på sykehus, for å kunne slå fast om barnet har fått i seg en farlig mengde paracetamol.  I 2015 ble det i 35 av henvendelsene om barn gitt råd om oppfølging hos lege eller på sykehus, ofte fordi det ikke kunne utelukkes at det var tatt en behandlingstrengende mengde. Av og til har innringer begrenset informasjon om hendelsesforløpet, og vi gir i slike tilfeller faglig råd og hjelp til å vurdere hva som bør gjøres. 

Eksponeringer hos større barn og ungdom 10-19 år

Henvendelser om paracetamol hos ungdom (10-19 år) dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger. I denne sammenheng betyr det at legemidlet er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp. I 2015 var dette årsaken i 73,5 % av henvendelsene i denne aldersgruppen. Antall henvendelser om selvpåførte forgiftninger har steget kraftig i løpet av de siste årene.

Jenter er sterkt overrepresentert i ungdomsgruppen ved selvpåførte forgiftninger med paracetamol. I 2015 hadde Giftinformasjonen omtrent ti ganger så mange henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter som hos gutter.  Antall henvendelser om jenter 10-19 år for de siste årene er vist i figur 2. For aldersgruppen 10-14 år er antall henvendelser så få at vi ikke kan konkludere med noen reell endring, få pasienter som gjentar handlingen kan lett slå tydelig ut på så få henvendelser.

Figur 2 Henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter/unge kvinner

Selvp - unge kv og jenter

 

Fordi årsaken til eksponeringen hos ungdom oftere er selvforskyldt enn uhell vil mengden de inntar være større og risikoen høyere enn for barn under 10 år. I over 60 % av henvendelsene ble det vurdert at det var fare for moderat eller alvorlig forgiftning. Begge disse risikokategoriene krever oppfølging på sykehus. Det er gode behandlingsmuligheter ved forgiftninger med paracetamol dersom behandling igangsettes raskt. Giftinformasjonens materiale viser ikke hvor mange som utvikler alvorlige symptomer, da vi oftest kun er involvert tidlig i forløpet.

Det er naturlig å sammenlikne henvendelser om paracetamol med ibuprofen, da begge disse legemidlene er vanlige smertestillende som kan kjøpes uten resept, og begge er tilgjengelige utenom apotek. Antall henvendelser om ibuprofen er vesentlig lavere enn paracetamol, og viser ikke samme økningen (Figur 3).

Figur 3 Selvpåførte forgiftninger med paracetamol og ibuprofen hos ungdom

Selvpåførte forgiftninger - paracetamol og ibuprofen hos ungdom

Eksponeringer for paracetamol hos voksne og eldre

Hevendelsene om paracetamol hos voksne har også hatt en kraftig økning. Giftinformasjonen har i hovedsak henvendelser om akutte eksponeringer, som er inntak som strekker seg over mindre enn 24 timer.

Figur 4 Henvendelser om paracetamol hos voksne etter type eksponering

Paracetamol, voksne etter type eksponering

 

Det er flere henvendelser om eksponeringer hos kvinner enn menn, i 2015 utgjorde de 69,2 %. Selvpåførte forgiftninger utgjorde 59,3 % av totalt antall paracetamoleksponeringer i 2015 (se Figur 5), og det ser ut som alle årsakskategorier har hatt en økning.

Figur 5 Årsak til henvendelser om paracetamol hos voksne (alle bivirkninger og kroniske eksponeringer i Uklart/Annet)

Årsak til henvendelser om paracetamol hos voksne

Viktige begrensninger ved tolkning av Giftinformasjonens rapporter om henvendelser

Giftinformasjonens henvendelsesrapporter er ikke oversikt over forgiftninger i Norge

Trolig er det mange som ikke kontakter Giftinformasjonen, men heller kontakter legevakt/AMK direkte. Helsepersonell med erfaring fra slik forgiftningsbehandling vil ikke alltid ringe Giftinformasjonen, og mange sykehus bruker behandlingsanbefalingene som ligger tilgjengelig på Helsebiblioteket, uten å kontakte oss per telefon.

Antall henvendelser tilsvarer ikke antall pasienter

Ved noen hendelser får vi flere henvendelser om samme hendelse. Derfor vil antall henvendelser være høyere enn antall pasienter. Dette vil ofte skje der en pasient er utsatt for noe alvorlig eller trenger langvarig behandling og vi blir kontaktet av både hjemmefra og fra legevakt ambulanse og sykehus.

Risikovurdering kan ha for høy alvorlighetsgrad

Giftinformasjonen setter risikovurdering ut fra eksponeringsmengde eller symptomer. Oftest kontaktes vi før det har blitt noen symptomer, og risikoen settes ut fra høyeste sannsynlige inntatte mengde. I de tilfeller hvor pasienten kommer raskt under behandling vil den reelle alvorlighetsgraden ofte bli lavere enn risikovurderingen. Relativt ofte, særlig ved selvpåførte forgiftninger, er det inntatt flere legemidler. Da gjøres risikovurderingen ut fra helheten som er inntatt, ikke bare ett agens.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/stadig-flere-paracetamolhenvendelser-til-giftinformasjonen)