To nye anbefalinger fra Giftinformasjonen

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalingene gjelder forgiftning med ukjente rusmidler, og håndtering av bodypackere i helsevesenet.

Nyere rusmidler
Morten Beck

Ukjente rusmidler

Rusmisbrukere med inntak av ukjente rusmidler er en utfordring for helsevesenet, enten det skyldes at pasienten ved innkomst ikke er i stand til eller ønsker å fortelle hva som er inntatt, eller det er brukt rusmidler med ukjent eller usikkert innhold.

Behandlingen må baseres på klinikken i slike tilfeller. Det kan være til hjelp å prøve å gjenkjenne trekk fra de typiske forgiftningsbildene man ser med hovedgruppene av rusmidler: Sentralstimulerende stoffer, stoffer som gir CNS-depresjon og hallusinogene stoffer. Behandling innen hver hovedgruppe er relativt standardisert. Behandlingsanbefalingen gir en enkel oversikt over klinikk og behandling av de ulike syndromene. I tillegg omtales kort andre aktuelle tilstander/syndromer som kan komplisere bildet: Abstinenser, serotonergt syndrom og antikolinergt syndrom.

Se Ukjent rusmiddel – behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Bodypackere

Med «bodypackere» menes personer som gjemmer pakker med rusmidler i hulrom i kroppen, vanligvis med smugling av rusmidlene som mål. Det vanligste er å gjemme pakkene i mage-tarmsystemet. Pakketeknikken varierer fra skjøre pakker som lett kan gå i stykker og tilføre bodypackeren svært store mengder av det aktuelle rusmiddelet, til industrielt produserte pakker som er svært robuste. Giftinformasjonen har nå laget en anbefaling til hjelp ved håndtering av bodypackere.

Diagnostisering av tilstanden bodypacker er ofte vanskelig, men et lavdose CT uten kontrast er et godt hjelpemiddel. Målet med videre håndtering og behandling av disse pasientene er å få pakkene ut uskadet, uten obstruksjon av tarm eller andre komplikasjoner. Disse pasientene krever overvåking i et miljø der man raskt kan igangsette intensivbehandling og akuttkirurgi. 

Se Bodypackere - anbefaling om håndtering i helsevesenet.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/to-nye-anbefalinger-fra-giftinformasjonen)