Uhell og forgiftninger med urtebaserte kosttilskudd

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Urtebaserte kosttilskudd er årsak til mange henvendelser til Giftinformasjonen. Flere faktorer gjør at det kan være vanskelig å vurdere faren ved disse produktene.

Barn med hånden i toalettmappe

Giftinformasjonen får nesten daglig henvendelser om alternativ medisin og særlig om urtemedisiner. Det kan være barn som utilsiktet har fått i seg et preparat eller personer som har fått uønskede symptomer som de setter i forbindelse inntak av et kosttilskudd. I enkelte tilfeller dreier henvendelsene seg om overdoser av urtebaserte kosttilskudd grunnet misbruk eller i selvskadingshensikt.

Vanskelig å gi gode behandlingsråd

Det å vurdere risikoen for akutt forgiftning med et kosttilskudd er vanskelig. I motsetning til de fleste legemidler er urtebaserte kosttilskudd gjerne sammensatt av flere forskjellige urter. I enkelte tilfeller kan et enkelt kosttilskudd inneholde opptil 20 forskjellige droger eller urter. Å vurdere en overdose med et slikt produkt blir tilsvarende å vurdere et inntak med 20 forskjellige legemidler. I tillegg vet vi at hver enkelt urt kan inneholde opp mot 1000 forskjellige substanser.

Mangelfull innholdsfortegnelse

Dessverre er det slik at innholdsfortegnelsen (deklarasjonen) kan være mangelfull og/eller inneholde direkte feil. Også i Norge er det rapportert om flere tilfeller der legemidler har blitt tilsatt kosttilskuddene for å gi økt effekt. Fra utlandet vet vi at kosttilskudd kan være forurenset eller tilsatt tungmetaller med vilje. Tilvirkerne av kosttilskudd kan også forveksle eller bytte ut en urt eller droge med en annen. Alle disse momentene gjør at Giftinformasjonen ikke kan stole fullstendig på deklarasjonen for et kosttilskuddprodukt i samme grad som vi gjør ved inntak av legemidler. Dette gjelder spesielt kosttilskudd som er kjøpt i utlandet eller over internett.

Naturlig er ikke det samme som ufarlig

Inntrykket er at mange innringere blir overrasket når de får høre at urtepreparater kan medføre forgiftninger på samme måte som legemidler. At ”naturlig er lik ufarlig” er nok innarbeidet i mange lag av befolkningen. Da trenden er et økende forbruk av alternativ medisin ønsker Giftinformasjonen å fokusere på at kosttilskudd ikke er ufarlige og at også plantesubstanser kan medføre forgiftningssymptomer. På grunn av forgiftningsfaren er det viktig at kosttilskudd blir oppbevart forsvarlig på samme måte som legemidler, slik at hverken barn eller dyr utilsiktet får i seg produktene.

Bred front mot ukritisk bruk og uforsvarlig oppbevaring

Mattilsynet, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Regionalt senter for legemiddelinformasjon (RELIS) og Giftinformasjonen går nå samlet ut for å advare mot ukritisk bruk og uforsvarlig oppbevaring av urtebaserte kosttilskudd. Les her: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo/urtebaserte_kosttilskudd___v_r_kritisk__681374

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/uhell-og-forgiftninger-med-urtebaserte-kosttilskudd)