Aktueltarkiv

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 21 - 40 av totalt 41
 • Giftinformasjonen har fått ny organisasjonstilhørighet

   - Fra 1. januar 2015 ble Giftinformasjonen en avdeling i Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 • Bensinpumpe

  Petroleumsprodukter

   - Aromatiske og alifatiske hydrokarboner har forskjellig kjemisk grunnstruktur og forskjellig toksisitet. De nye behandlingsanbefalingene klargjør ventet symptombilde og aktuell behandling for de to kjemiske gruppene.

 • Medisinflaske, brun, nøytral etikett

  Levometadon – dobbelt så toksisk som racemisk metadon

   - Metadon foreligger vanligvis i racemisk form, men nå introduseres det et nytt og mer potent preparat. Oppmerksomhet kreves for å unngå overdoseringsuhell.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Viktige endringer i behandlingsanbefalingene for akutte paracetamolforgiftninger

   - Toksiske doser, risikofaktorer og behandlingsnomogrammet er noe av det som er endret i de nye behandlingsanbefalingene.

 • Legemiddelpakninger i hyller

  Behandlingsanbefaling om litium

   - En ny behandlingsanbefaling om litium er publisert på Emnebibliotek forgiftninger. Pasientens utgangsstatus og omstendigheter rundt forgiftningen tillegges større vekt enn tidligere.

 • LSD - strukturformel

  LSD - lysergsyredietylamid

   - En ny behandlingsanbefaling er publisert i Emnebibliotek forgiftninger. Behov for legehjelp ved akutte forgiftninger med LSD skyldes som regel hallusinasjoner eller akutte psykoser.

 • Rotte, dyreforsøk

  Endrede retningslinjer for behandling av forgiftninger med superwarfariner

   - De fleste muse- og rottegifter på det norske markedet inneholder superwarfariner. Hovedfaren ved forgiftninger med disse forbindelsene er blødninger. En ny gjennomgang av tilgjengelig informasjon tilsier at større inntak enn tidligere kan sees an hjemme.

 • Okse på landet

  Glyfosat - vårt mest brukte plantevernmiddel

   - Glyfosat er relativt lite toksisk, men på grunn av utstrakt bruk vil mange eksponeres for dette stoffet. Alvorlige forgiftninger kan forekomme, særlig ved eksponering for produkter til profesjonell bruk.

 • Tarjei Rygnestad

  Minneord – Tarjei Rygnestad

   - Professor Tarjei Rygnestad døde uventet etter kort tids sykdom 2. februar 2013, i en alder av 58 år. Han var en verdsatt medarbeider for Giftinformasjonen.

 • 1,4-butandiol gir GHB-lignende forgiftninger

   - Politiet i Grenland opplyser at det har vært flere dødsfall etter inntak av 1,4-butandiol i området. Denne typen forgiftninger domineres ofte av raskt innsettende koma og respirasjonsdepresjon, men også andre kliniske tegn kan sees.

 • Huggormbitt gir forgiftning, ikke allergi

   - Mange tror at reaksjoner på huggormbitt skyldes allergi. Huggormgiften gir imidlertid en forgiftning i seg selv, og en allergilignende reaksjon vil være sekundær til denne forgiftningen

 • Forgiftningsfare ved overgang fra digitoksin til digoksin

   - Digitoksin avregistreres i Norge, og mange pasienter må skifte til digoksin. Preparatbyttet kan forårsake forgiftninger. Giftinformasjonen informerer om viktige punkter å tenke på ved overgangen og oppfordrer sykehusene til å sjekke sine antidotlagre.

 • Skylling er viktigste tiltak ved øyeeksponeringer

   - Plantesaft i øyet, øyesprut av avløpsåpner eller vaskemiddel i øyet på en arbeidsplass – alle er situasjoner der det kan være fare for øyeskade, og det er viktig å komme raskt i gang med riktig behandling. Nå foreligger en praktisk veiledning for behandlingen, fra Giftinformasjonen.

 • Pasienter med selvpåført forgiftning trenger oppfølging

   - Selvpåførte forgiftninger gir en forøket risiko for tidlig død. Vi kan se både en økt generell risiko og spesielt en økt risiko for selvmord. Emnebibliotek forgiftninger tilbyr en liste med viktige punkter for oppfølgingen av disse pasientene

 • Giftinformasjonen - logo_large

  Giftinformasjonen – risikovurdering og rådgivning i 50 år

   - Giftinformasjonen er det nasjonale kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og er organisert som en avdeling i Helsedirektoratet. Jubileumsaktivitetene er varierte, akkurat som hverdagen ved Giftinformasjonen.

 • Gjentatte lave doser av metotreksat kan medføre dødsfall

   - Både Statens legemiddelverk og legemiddelprodusenter har advart om faren for alvorlige reaksjoner etter feildosering av metotreksat ved lavdosebehandling

 • Uhell og forgiftninger med urtebaserte kosttilskudd

   - Urtebaserte kosttilskudd er årsak til mange henvendelser til Giftinformasjonen. Flere faktorer gjør at det kan være vanskelig å vurdere faren ved disse produktene.

 • Forgiftninger med multivitaminer

   - Hva gjør man når et lite barn har forsynt seg av vitaminboksen? Eller når en voksen har tatt for stor dose multivitaminer? Her følger råd fra Giftinformasjonen om hvordan en kan forholde seg til slike inntak.

 • Identifisering av tabletter og kapsler – norske og nordiske legemidler

   - Felleskatalogen har i dag lansert et identifikasjonssystem for norske og andre nordiske legemidler. Databasen er tilgjengelig for alle. Du kan søke på utseende eller finne bilde av et preparat du kjenner navnet på.

 • Forgiftninger med muskatnøtt

   - Muskat har hallusinogene egenskaper ved større inntak. Giftinformasjonen har de senere årene mottatt flere henvendelser om personer som har fått symptomer etter å ha spist muskatnøtt.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv?index=20&sort=chronological)