${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Protonitazen, et svært toksisk syntetisk opioid, er påvist i Norge

Publiseringsdato 29.11.2022
Protonitazen, et svært toksisk syntetisk opioid, er påvist i Norge
Ambulanse under utrykning. Illustrasjon. Foto: Colourbox

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin melder at protonitazen, et svært potent syntetisk opioid, er påvist ved flere forgiftningstilfeller i Norge, se https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/farlig-stoff-i-omlop.  

Protonitazen vurderes som flere ganger mer potent enn fentanyl. Selv en svært liten dose kan gi alvorlige livstruende forgiftninger med CNS depresjon, respirasjonsdepresjon og hjertestans.  

Det syntetiske opioidet brukes ikke klinisk, men selges illegalt på internett som alternativ til lovlige opioider, og er mulig også i salg på gata i Norge.  

Protonitazen kan inntas på mange ulike måter, blant annet som nesespray, og kan være merket som noe annet. Tid før ruseffekt er ca. 20 minutter ved nasal administrasjon og inntil 1.5 timer ved peroralt inntak. Sen effekt ved peroralt inntak kan medføre at personer tar en ny dose og setter seg i økt fare for overdose. 

Stoffet oppdages ikke ved vanlige analysemetoder. Avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS vil kunne påvise ved bredt substanssøk, og kan kontaktes av behandlende lege for diskusjon om eventuelle analyse av prøver. 

Behandlingen vil være som for opioider, se Fentanyl - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Naloxon er effektivt antidot, men det kan tenkes at man må opp i større doser enn ved vanlige opioidforgiftninger før ønsket effekt.  

Ved mistanke om forgiftning med Protonitazen, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.