Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 1 - 7 av totalt 7
 • Antidotdatabasen

  Oversikt over lager av antidoter i norske sykehus

  Detaljer
 • ATSDR - Medical Management Guidelines (MMGs) for Acute Chemical Exposures

  Samling av retningslinjer for medisinsk behandling av akutte eksponeringer for en rekke kjemikalier. Fra Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA. Engelsk. HTML og PDF.

  Detaljer
 • Cochrane Library

  Systematiske oversikter over ulike behandlinger og forebyggende tiltak. Inneholder også verdens største register av kontrollerte studier.

  Detaljer
 • EMBASE

  EMBASE registrerer artikler fra over 7600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans) og er et viktig supplement til MEDLINE. Den har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1974 til i dag. Fra januar 2010 begynte EMBASE å ta inn MEDLINE-poster i databasen og reindeksere dem med termer fra Emtree - emneordssystemet som benyttes i EMBASE. For et mest mulig systematisk søk anbefaler vi likevel separate søk i MEDLINE og EMBASE.

  Detaljer
 • IPCS INCHEM

  International Programme on Chemical safety (IPCS).

  Detaljer
 • SveMed+

  Karolinska Institutet. 

  SveMed+ er en nordisk database innenfor medisin og helse. Den inneholder referanser til artikler fra ca. 170 nordiske tidsskrifter fra 1977 og fremover, hvorav 27 er norske. Oppdateres jevnlig.

  Detaljer
(/forgiftninger/databaser)