Febertermometer med kvikksølv - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Sist revidert 2013.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

1. oktober 1998 ble det forbudt å produsere, importere og omsette termometre som inneholder kvikksølv (1). Søl fra kvikksølvholdige febertermometre er derfor et mindre problem i dag enn tidligere, men fortsatt finnes kvikksølvtermometre i mange norske hjem.

Gå direkte til:

Toksisitet

Se også egen behandlingsanbefaling: Metallisk kvikksølv - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Peroralt inntak

I febertermometre foreligger kvikksølv i metallisk form. Svelging av metallisk kvikksølv regnes som lite farlig i motsetning til inntak av organiske og uorganiske kvikksølvforbindelser. Metallet absorberes dårlig fra mage-tarmkanalen (2,3). Dessuten er mengde kvikksølv i termometre liten. Et febertermometer inneholder ca. 1 g (0,1 ml) metallisk kvikksølv (4).

Inhalasjon

Metallisk kvikksølv er flytende ved romtemperatur og fordamper lett (6). Kvikksølvdamp tas godt opp gjennom lungene ved inhalasjon (3). Fare for forgiftning oppstår når damp fra søl av metallisk kvikksølv inhaleres (2,3).

Det er liten fare for akutt forgiftning på grunn av damp fra den mengden kvikksølv som finnes i et febertermometer, så lenge metallet ikke kommer i direkte kontakt med svært varme flater (ovn, kokeplate og lignende). Ved oppvarming øker fordampingen, noe som kan være spesielt farlig i små rom. Ved inhalasjon av konsentrert kvikksølvdamp etter et slikt uhell kan det oppstå alvorlig forgiftning.

Det er beskrevet tilfeller av kroniske forgiftninger hos barn etter at kvikksølv fra et knust termometer ble liggende på et gulv med varmekabler i et lite, dårlig ventilert rom der barna oppholdt seg (7).

Hudkontakt

Kortvarig hudkontakt representerer ikke fare for forgiftning, fordi absorpsjon gjennom hud er begrenset (5). Man bør allikevel unngå unødig kvikksølvbelastning, og huden bør vaskes godt med såpe og vann.

Ved langvarig hudkontakt med metallisk kvikksølv er det fare for forgiftning (2,3).

Symptomer/kliniske tegn og behandling

For informasjon om symptomer/kliniske tegn samt behandling: Se Metallisk kvikksølv - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Forholdsregler ved knust termometer

Kvikksølvkuler bør ikke bli liggende og fordampe på varme badegulv eller i andre varme rom.

 • Slå av eventuelle varmekabler i gulv.
 • Bruk ikke støvsuger for å fjerne kvikksølvsøl. Varme i støvsugeren vil øke fordampingen samtidig som man risikerer at kvikksølv-dampen spres i huset.
 • Luft godt ut.
 • Fjern straks kvikksølvkuler fra gulvet og eventuelle andre steder.
  • Kulene deler seg lett. Forsøk å samle dem sammen ved hjelp av et fuktet papirhåndkle.
  • Dersom det er vanskelig å komme til i sprekker og lignende, kan man strø svovelpulver (fås kjøpt på apotek) på eventuelle rester av kvikksølv. Svovelpulveret gjør at kulene ikke deler seg så lett slik og dermed blir lettere å fjerne. Svovelpulveret hindrer også fordamping ved å binde seg til kvikksølvkulenes overflate (3). Pulveret bør bli liggende ca. 1 døgn før det feies opp.
 • Kvikksølv betraktes som spesialavfall og skal oppbevares i tett emballasje (for eksempel et glass). Kvikksølvholdige febertermometre og søl fra disse bør av miljøhensyn ikke havne blant vanlig husholdningsavfall, men kan leveres på apotek eller mottak for spesialavfall.

Se "Andre relaterte lenker" eller kontakt Giftinformasjonen for ytterligere informasjon.

Referanser

 1. Forskrift om forbud mot kvikksølvholdige termometre, fastsatt av Miljøverndepartementet 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 5.
 2. Gosselin RE, Smith RP, Hodge HC, Braddock JE. Clinical toxicology of commercial products. USA: Williams and Wilkins, 5th edition, 1984.
 3. Goodman and Gilman. The pharmacological basis of therapeutics, 9th edition, 1996.
 4. Wright N, Yeoman WB, Carter GF. Massive oral ingestion of elemental mercury without poisoning. Lancet 1980;1(8161);206.
 5. Poisindex, MICROMEDEX® Healthcare series, Vol. 107.
 6. Parfitt K (ed.) Martindale - The complete drug referance. 32th edition, 1999.
 7. Mühlendahl KE. Intoxication from mercury spilled on carpets. Lancet 1990; 336; 1578.

Relevante søkeord:
Intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon, termometer, febertermometer, kvikksølv, kvikksølvtermometer.

Historikk:
Utarbeidet 2001.
Sist revidert 2013.

(/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/febertermometer-med-kvikksolv-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)