Førstehjelp ved forgiftninger - fra Giftinformasjonens informasjon til allmennheten

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Giftinformasjonen publiserer informasjon for allmennheten på helsenorge.no/Giftinformasjon. Her er det også gitt korte beskrivelser av førstehjelpstiltak som kan være aktuelle ved forgiftninger eller eksponering for potensielt toksiske agens. Se Førstehjelp ved forgiftninger

(/forgiftninger/generelt-om-forgiftninger/forstehjelp)