FASS.se: Identifisering av tabletter og kapsler

Giftinformasjonen

22 59 13 00

(/forgiftninger/lenker/identifisering-av-legemidler-svensk?lenkedetaljer=vis)