Liljekonvall solgt som ramsløk

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Giftinformasjonen ønsker å minne om faren ved inntak av liljekonvall fordi et hagesenter på Rød i Østfold våren 2019 har solgt liljekonvall feilmerket som ramsløk.

Foto: Ramsløk og liljekonvall
Ramsløk (venstre) og liljekonvall (høyre)Foto: Morten Beck

Tidlig på våren kan blader av den spiselige planten ramsløk forveksles med unge blader av liljekonvall, som inneholder hjerteglykosider. Forveksling kan få alvorlige konsekvenser fordi liljekonvall inneholder hjerteglykosider. Begge plantene vokser vilt i naturen, og finnes i mange hager.

Forvekslingsfaren og hva man skal se etter for å identifisere plantene korrekt er nærmere beskrevet i artikkelen Forskjellen på liljekonvall og ramsløk på Helsenorge.

Ved mistanke om inntak av liljekonvall se Hjerteglykosidholdige planter - behandlingsanbefaling ved forgiftning, eller kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00.

 

(/forgiftninger/liljekonvall-kan-forveksles-med-ramslok)