Khat – artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Khat, fra bladene på khattreet, er et sentralnervøst stimulerende rusmiddel som inntas ved tygging. Lenke til oversiktsartikkel fra 2007 om khat fra Tidsskrift for Den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/article/1495404

Relevante søkeord:
Khat, cath, qat, kat, mirra, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

(/forgiftninger/rusmidler/khat)