Tidsskrifter for fysio- og ergoterapi

Helsebiblioteket gir deg fullteksttilgang til en rekke tidsskrifter som er aktuelle for deg som jobber innen fysio- og ergoterapi.

Trening i sal, fysisk aktivitet
Foto: Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket kjøper tilgang til tidsskrifter i fulltekst, og lenker også til tidsskrifter som allerede er fritt tilgjengelige. Nedenfor finner du både de tidsskriftene som alle har full tilgang til, og de som man må være innlogget bruker for å kunne lese.

I Helsebibliotekets tidsskriftsbase finner du tidsskrifter innen en rekke forskjellige fagområder, blant annet:

Her er noen eksempler på gode tidsskrifter du kan finne:

(/fysio-og-ergoterapi/alle-tidsskrifter)