Kan den empiriske litteraturen informere om forebyggende tiltak mot frafall blant elever med emosjonelle vansker? En systematisk oversikt og oppfordring til handling

Lenke: Kan den empiriske litteraturen informere om forebyggende tiltak mot frafall blant elever med emosjonelle vansker? En systematisk oversikt og oppfordring til handling

Original tittel: Does the empirical literature inform prevention of dropout among students with emotional disturbance? A systematic review and call to action

Først publisert: 26.09.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Psykisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Exceptionality

Språk: English