Ansvar og god omsorg for døende pasienter – hvordan kan legen samtidig ta vare på seg selv?

Publiseringsdato 24.03.2009
Faksimile av JAMAs forside 18. mars 2009

I oversiktsartikkelen «Self-care of Physicians Caring for Patients at the End of Life» diskuterer forfatterene hvordan leger best mulig kan takle en hverdag der de har omsorg for døende pasienter. Vi blir presentert for de følelsesmessige utfordringene gjennom historien til en onkolog og hans kreftpasienter. Kilde: JAMA

Artikkelen Self-care of Physicians Caring for Patients at the End of Life: "Being Connected ... A Key to My Survival" går systematisk gjennom metoder for å hindre følelsesmessig utbrenthet hos leger som har ansvar for pasienter i livets sluttfase.

Faresignaler

Artikkelen kan gi oversikt over hvilke faresignaler på individnivå og gruppenivå som er tegn på utbrenthet, for eksempel:

  • søvnproblemer
  • irritabilitet
  • økt sosial tilbaketrekking
  • dårlig dømmekraft
  • stiller spørsmål med meningen med livet
  • stiller spørsmål ved sitt tidligere religiøse syn

Råd og tiltak

Forebyggende tiltak mot utbrenthet blir systematisk gjennomgått og evidensgrunnlaget for tiltakene blir gjort rede for i artikkelen. Praktiske råd for hvordan leger og annet helsepersonell kan ta vare på seg selv i en travel hverdag diskuteres til slutt. 

JAMA har «Clinician's corner», der klinikere skriver om problemstillinger som er aktuelle for andre klinikere.

Helsebiblioteket kjøper tilgang til JAMA, slik at alle innbyggere i Norge kan lese alle artikler i fulltekst.

Referanse: