Krefttall for 2021

Publiseringsdato 21.06.2022
Krefttall for 2021
Cancer in Norway 2021

Nær 37 000 nye krefttilfeller i 2021

Kreftregisteret i Norge har fått inn rapporter om 36.998 nye krefttilfeller for 2021. Dette er 1483 (4.2%) flere krefttilfeller enn i 2020. Dette er en større økning enn det vi har hatt de siste årene.

– Økningen vi ser fra 2020 til 2021 kan dels forklares med at tallene for 2020 var lavere enn forventet. 2020 var et spesielt år hvor smittevernstiltakene affiserte kreftdiagnostikken, sier direktør ved Kreftregisteret Giske Ursin.

Det var altså et fall i de aldersjusterte ratene fra 2019 til 2020, men nå har raten gått opp igjen for flere kreftformer deriblant bryst-, eggstokk-, og lungekreft blant kvinner, og for melanom blant menn. Eggstokk- og lungekreft er kreftformer med dårlig prognose, og det er derfor viktig å oppdage dem tidlig slik at kreftsvulsten kan opereres bort. For brystkreft var økningen fra 2020 til 2021 på hele 15 %, det vil si 567 tilfeller.

– Det er viktig å huske på at vi hadde en merkbar nedgang i antall brystkrefttilfeller fra 2019 til 2020 som følge av at Mammografiprogrammet ble stengt ned som et ledd i nasjonale smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19, sier Ursin.

Les hele artikkelen på Kreftregisteret, om blant annet de ulike statistikk på de ulike kreftformene. Krefttall for 2021 publisert.