Covid-19-infeksjon hos barn - informasjonskilder

Publiseringsdato 08.09.2021
Covid-19-infeksjon hos barn - informasjonskilder
Covid-19-behandling hos barn innebærer spesielle utfordringer. Etter som erfaringen på feltet øker, øker også kunnskapen. Vi presenterer her en oversikt over lenker til noen sentrale informasjonskilder.

Noen norske informasjonskilder er:

Se også Helsebibliotekets oppslagsverk UpToDate -

(Det er en egen ordning for tilgang til dette oppslagsverket, se artikkelen Tilgang til UpToDate fra 1. mai 2020.)