Tilberedning av legemidler til barn – læringsnotat fra Helsedirektoratet

Publiseringsdato 15.09.2022
På grunnlag av en rekke rapporter om uønskede hendelser i forbindelse med legemiddelbehandling hos barn har Helsedirektoratet nylig publisert et læringsnotat. Her avdekkes de vanligste feilkildene, og anbefalte tiltak presenteres.

injeksjon-barn-foto-colourbox

Læringsnotatet Tilberedning av legemidler til barn bygger på 84 innrapporterte hendelser. Det viser seg at den klart hyppigste feilkilden til de uønskede hendelsene var svikt i egenkontroll eller dobbeltkontroll. Feil skjedde dessuten ved utregning, utblanding og merking. Manglende kontroll mot originalordineringen var også en årsak.

For nyttige hjelpemidler til forbedring av sikkerheten henviser læringsnotatet til Norsk legemiddelhåndbok, legemiddelhåndteringsforskriften, Nasjonale blandekort for parenterale legemidler til barn, mobilappen Legemiddelutregning og OUS-prosedyren Egenkontroll og dobbeltkontroll av legemidler.

Læringsnotatet er utarbeidet av «Meldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenesteloven». Ifølge §3-3 er formålet med ordningen «å forbedre pasientsikkerheten. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen.». Mer informasjon om hva som skal meldes og hvordan du melder finnes på Helsedirektoratets side om Meldeordningen.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om barn og legemiddelsikkerhet.