Hvem kan søke om hjelpemidler?

Publiseringsdato 08.01.2018
Hjelpemiddelet må anses som nødvendig og hensiktsmessig av legen. Ill.foto: Helsebiblioteket

Pasienten må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Pasienten må ha blitt vurdert av lege, og vedkommende må ha konkludert med at videre medisinsk behandling ikke vil bedre funksjonsevnen. Hjelpemiddelet må anses som nødvendig og hensiktsmessig av legen.

Det gis støtte til hjelpemidler for mange forskjellige problemer. Blant annet problemer med syn, hørsel, kognisjon, bevegelse, kognisjon, tale, språkforståelse, lesing og skriving. NAV har detaljerte regler for hva man kan søke om stønad til.

NAV har de fleste skjemaene som trengs for å søke. De har også en kunnskapsbank (database) for formidling og tilrettelegging av hjelpemidler.

Aktuelle lenker: 

Hvordan søke om hjelpemidler (NAV)

Hjelpemiddeldatabasen (NAV)

Skjemaer (NAV)