Altoverskyggende tvang (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Publiseringsdato 18.10.2016
− For pasientene ser det ut til at opplevelsen av tvang er altoverskyggende. De forteller om «et liv på vent», sier doktorgradsstipendiat Bjørn Stensrud.
Ill.foto: Colourbox

Det er forskjell på hvordan helsepersonell, pasienter og pårørende opplever TUD-ordningen. Ill.foto: Colourbox

 

Av Sissel Johanne Drag

Han har undersøkt hvordan ulike parter opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).

− Det er tankevekkende at personene som er underlagt TUD forteller om et liv på vent, mener stipendiat Bjørn Stensrud, faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. I sitt doktorgradsarbeid har Stensrud undersøkt hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).

Oppleves som begrensning

Stensrud viser til at TUD-ordningen er ment å skulle bidra til å integrere mennesker med alvorlige psykiske helseplager tilbake til samfunnet, men at størstedelen av pasientene i studien oppga at de opplever ordningen som tvang, devaluering og begrensning:

− For pasientene ser det ut til at opplevelsen av tvang er altoverskyggende. Mangel på informasjon og medvirkning later til å forsterke denne følelsen, sier stipendiaten.

Les mer: Altoverskyggende tvang (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri, dps, rus og avhengighet og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.