Angst og depresjon blant Norges mest belastende sykdommer (fhi.no)

Publiseringsdato 26.04.2016
Norges sykdomsbyrde er kartlagt. Selvmord, ruslidelser, Alzheimer, angstlidelser og depresjoner ligger høyt opp på lista.
Bilde: Forsiden av rapporten

Rapporten benytter i hovedsak fire mål på sykdomsbyrde: antall dødsfall, tapte leveår, helsetap, samt helsetapsjusterte leveår (DALY).

 

Folkehelseinstituttet presenterer for første gang en samlet og detaljert oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen lider av og hva vi dør av i en egen sykdomsbyrderapport.

Den nye rapporten inneholder data om 306 sykdommer (inkludert skader), og betydningen av 79 ulike risikofaktorer, og bygger på tall fra et globalt samarbeidsprosjekt som kartlegger omfang og mønster av sykdom og død i 188 land (Global Burden of Disease Study).

– Den norske sykdomsbyrderapporten gir en helhetlig og detaljert oversikt over sykdom, død og risikofaktorer i Norge. Den er basert på en metode som gjør det mulig å sammenligne det som ikke lar seg sammenligne umiddelbart: Byrden av at en ung kvinne lider av depresjon sammenlignet med byrden av at en eldre kvinne dør av demens, eller byrden av å spise usunt med byrden av å være skadet i trafikken, sier Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet.

Les hele saken: Norges sykdomsbyrde er kartlagt (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, oppsummert forskning og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.