Antyder at tiltak på arbeidsplassen forebygger angst (Kunnskapssenteret)

Publiseringsdato 01.10.2013
Det er mange arbeidslivsbaserte tiltak som har som mål å redusere psykiske lidelser hos ansatte, men vi mangler god dokumentasjon på effekt av tiltakene.
Ill.foto: Kai Myhre

Helsearbeidere kan få emosjonelle problemer som følge av uønskede
hendelser på jobben. Ill.foto: Kai Myhre

I enkelte arbeidssituasjoner er det økt risiko for stress, angst, depresjon, søvnproblemer og fysisk skade.

Kunnskapssenteret har oppsummert systematiske oversikter som har sett på effekten av ulike tiltak på arbeidsplassen for å forebygge psykiske lidelser . Forskerne fant tre systematiske oversikter med høy kvalitet.

Hovedfunn

De systematiske oversiktene viste blant annet at individrettet stresshåndtering muligens kan redusere risiko for angst. Derimot er det usikkert om tiltak som opplæring i visualisering, fysisk trening eller stresshåndteringsprogram forebygger psykiske lidelser. Studiene er hovedsakelig utført på helsepersonell og politi.

- Med noe forbehold kan vi si at det er flere funn i favør av de arbeidslivsbaserte tiltakene stressmestring og fysisk trening. Men det er behov for nye og oppdaterte systematiske oversikter som inkluderer enkeltstudier av nyere dato, sier prosjektleder Therese Kristine Dalsbø, ved Kunnskapssenteret.

Les mer her: Tiltak på arbeidsplassen kan muligens forebygge angst

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om angst, oppsummert forskning og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.