Atferdsproblemer hos gutter som begår sex-overgrep (Dagens Medisin)

Publiseringsdato 07.06.2016
Syv av ti gutter som begår seksuelle overgrep mot barn har også andre typer atferdsproblemer, ifølge en norsk studie.
Ill.foto: Colourbox.

Guttene var i gjennomsnitt 14 år da de begikk sitt første overgrep. Ill.foto: Colourbox.

 

Og guttene kommer ofte fra familier med mange belastninger. For over 80 prosent av de unge overgriperne er den sosiale fungeringen ifølge artikkelforfatterne bekymringsfull, og bare 17 prosent av guttene som forgriper seg, fungerer vanlig sosialt, skriver Uni Research på sin hjemmeside.

Funnene er hentet fra en studie som inkluderer 56 gutter som ble henvist til Betanien BUP og den kliniske ressursenheten V27 i Helse Vest, i perioden 2004–2013.

Over halvparten av guttene hadde begått to eller flere overgrep, definert enten som kyssing, beføling eller penetrering, og flertallet av de unge overgriperne hadde vært alene om ugjerningen.

Guttene var gjennomsnitt 14 år da de begikk sitt første overgrep.

Les hele saken her: Atferdsproblemer hos gutter som begår sex-overgrep (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, barn og ungdom, traumer stress og overgrep og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.