Buspiron mot angst – en behandling vi forsto for sent? (RELIS)

Publiseringsdato 27.08.2019
Buspiron mot angst – en behandling vi forsto for sent? (RELIS)
Angstlidelser kan behandles med buspiron, og hevdes å ikke gi avhengighetsproblemer. Ill.foto: Colourbox.
Buspiron ble syntetisert i 1968, og markedsført i USA på midten av 80-tallet. Hvorfor blir det ikke oftere brukt?

Preparatet er godkjent for symptomatisk behandling av angsttilstander av klinisk signifikant alvorlighetsgrad, kjennetegnet ved angst, agitasjon og spenning, men brukes også en del utenfor godkjent indikasjon. Forbruket i Norge er relativt lavt, og tall fra Reseptregisteret viser at om lag 2100 norske pasienter fikk forskrevet og utlevert buspiron i 2017.  I USA er situasjonen ganske annerledes, her er buspiron det 90. mest forskrevne legemidlet (2016), og av benzodiazepinene er det kun lorazepam som forskrives hyppigere. Hva skyldes det at et anxiolytikum med en farmakologisk unik profil, og hevdet uten toleranseutvikling og avhengighetsproblematikk ikke blir hyppigere brukt?

Les mer: Buspiron – en behandling vi forsto for sent? (RELIS)

Publisert hos RELIS: 07.03.2019

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.