Helsebiblioteket har fått egne sider for COVID-19

Publiseringsdato 21.04.2020
På Helsebiblioteket.no er det nå laget emnesider for koronavirus. Sidene legger spesielt vekt på stoff som kan være nyttig i praksis.
håndvask

Håndvask er av de mindre inngripende tiltakene mot koronaviruset. Ill.foto: Mostphotos.

 

Du finner koronasidene her. Retningslinjer og veiledere er plassert på topp, fulgt av oppslagsverk og prosedyrer. Vi lenker til lokale prosedyrer fra Folkehelseinstituttet, Legeforeningen og norske helseforetak.

Opplæring viktig

Opplæring fått en framtredende plass på sidene. Smittevern er grundig behandlet.

SKILNET har flytskjemaer og informasjon tilpasset for allmennleger her: Informasjon om COVID-19.

Tidsskrifter åpner opp

De store medisinske tidsskriftene har åpnet opp artiklene sine om covid-19, så nå kan du også lese The Lancet uten å betale for det. Tidsskrift for Den norske legeforening har en nyhetstjeneste der de formidler andres nyheter om covid-19. Tidsskriftet har også publisert en rekke egne artikler om covid-19.

Mye forskning

Forskning om Covid-19 tillkommer hele tiden – vi har lenket til de viktigste forskningskildene og til kart over hvilke temaer det har vært forsket på. RELIS har svart på konkrete spørsmål ut fra den forskningen som finnes, og vi har lenket til disse svarene.

Lover og regler

Koronapandemien har gjort det nødvendig med raske og omfattende endringer i lovverket. Det er en egen samleside for dette: Ny regulering knyttet til koronaviruset. For psykisk helse–feltet gjelder spesielt:

Pasientinformasjon

Folkehelseinstituttet har laget brosjyrer og videoer på en rekke språk om covid-19, karantene og isolasjon. Blant disse språkene er arabisk, kroatisk, polsk, rumensk, russisk, somalisk og urdu. Se også samlesiden for pasientinformasjon om covid-19.

Statistikk og epidemiologi

Vi har samlet sentrale norske og engelskspråklige kildene for statistikk om pandemien.

Relevante søkeord: koronavirus, helsebiblioteket, covid-19, koronabiblioteket

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.