Hver fjerde ungdom med førstegangsdepresjon behandles med antidepressiva (FHI)

Publiseringsdato 17.04.2018
Bare én av fire 13–17-åringer som får en depresjonsdiagnose for første gang, behandles med antidepressiva. Denne andelen har vært stabil de siste årene.

De fleste deprimerte ungdommer blir henvist til spesialist. Ill.foto: Colourbox.

 

Økningen i bruk av antidepressiva, særlig blant unge jenter, ser hovedsakelig ut til å skyldes at flere jenter går til lege og blir diagnostisert med depresjon. Det viser en ny studie fra FHI.

– En del medieoppslag har skapt inntrykk av at leger i svært stor grad behandler depresjon hos unge jenter med antidepressiva som eneste behandling. Vår studie viser at dette ikke er tilfelle, sier Marte Handal, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun forteller at de fleste ungdommer ikke får antidepressiva ved første gangs depresjon.

Fastlege henviser nesten alle til spesialist

Nesten alle som fikk depresjonsdiagnose hos fastlege, så ut til å være henvist til spesialist.  Og over 90 prosent har gjentatt kontakt med spesialisthelsetjenesten det første året etter at de fikk sin depresjonsdiagnose, uavhengig av om de ble behandlet med antidepressiva eller ikke.

– Det at flere blir diagnostisert med depresjon kan skyldes at flere ungdommer i befolkningen er deprimert nå enn tidligere, men det kan også ha flere andre forklaringer, sier forskeren. Hun mener at mer kunnskap om psykisk sykdom, mer åpenhet og mindre stigma, samt at flere unge jenter kontakter lege, kan være noen mulige forklaringer. Tallene i undersøkelsen tyder nemlig på at flere unge jenter hadde vært i kontakt med fastlegen sin uavhengig av årsak de siste årene av studien enn i begynnelsen.

Les mer: Hver fjerde ungdom med førstegangsdepresjon behandles med antidepressiva (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og depresjon og mani, eller gå til siste nummer av PsykNytt.