Kronisk betennelse hos mor kan øke barnets risiko for ADHD (Dagens Medisin)

Publiseringsdato 02.02.2016
Barn av mødre med sykdommer som leddgikt eller astma har mellom 20 og 80 prosent økt risiko for ADHD.
ill.foto: Colourbox

Barns risiko for ADHD kan henge sammen med mors helsetilstand. ill.foto: Colourbox

 

Det viser en ny studie fra Universitetet i Bergen, som er publisert i Biological Psychiatry. Studien viser at betennelsesfaktorer hos mor kan ha innvirkning på fosterets nervesystem og spille en rolle for utvikling av ADHD.

48.000 pasienter

Studien er den største i sitt slag. Forskere har sammenlignet helsetilstanden hos mødrene til 48.000 pasienter som hadde fått medikamentell behandling mot ADHD med helsetilstanden hos mødrene til over to millioner kontrollpersoner. – Vi fant at risikoen for ADHD var økt med mellom 20 og 80 prosent hos barn av mødre med multippel sklerose, leddgikt, diabetes type 1, astma eller lavt stoffskifte, sier førsteforfatter Johanne Telnes Instanes til uib.no.

Les hele artikkelen her: Kronisk betennelse hos mor kan øke barnets risiko for ADHD (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd og barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.