Lær mer om barn som pårørende hos Barns Beste!

Publiseringsdato 24.08.2011
Lær mer om barn som pårørende hos Barns Beste!
Eksempelsamtaler gjør det lettere å lære. Illustrasjon: BarnsBeste.no

Kompetansenettverket Barns Beste har utarbeidet et e-læringskurs for deg som vil bli bedre til å behandle barn som pårørende.

Kurset er en blanding av animasjon, film og lysark-presentasjoner, og tar bare rundt 45 minutter å gjennomføre. Animasjonene er enkle og instruktive eksempler på hvordan man kan sette i gang og gjennomføre samtaler med barn og foreldre. Du kan gjennomføre kurset alene eller sammen med kolleger.
 
E-læringskurset er del av en ressursside for helsepersonell som ble laget for at de skal kunne oppfylle bestemmelsene i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven om å ivareta pårørende. Bestemmelsene gjelder fra 1.1.2010.
 
Barns Beste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Det ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 og er organisert hos Sørlandet sykehus HF. Mandatet deres er å samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaringer som er gode for barn som pårørende.
 
Både kurset og nettressursene til Barns Beste er gratis og tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.
 
Aktuell lenke:

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Lenker ble endret den 25. mars 2014.

Les mer om barn og ungdom og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.