Nytt fra UpToDate: Antidepressiver til pasienter med nylig koronarsyndrom

Publiseringsdato 02.03.2021
Nytt fra UpToDate:  Antidepressiver til pasienter med nylig koronarsyndrom
Risikoen for å dø økte ikke når pasienter med nylig hjertesykdom fikk antidepressiver. Ill.foto: Mostphotos. Foto: Mostphotos
Leger er ofte tilbakeholdne med å foreskrive antidepressiver til pasienter etter koronar hjertesykdom, men bruk av SSRIer kan redusere risikoen for hjerteinfarkt, ifølge oppslagsverket UpToDates tjeneste What’s New in Psychiatry.

 

Depresjon hos pasienter med koronar hjertesykdom øker risikoen for død, selvmord og hjertesykdom av alle årsaker. Klinikere kan likevel være tilbakeholdne med å foreskrive antidepressiver, på grunn av bekymring for hjerteproblemer. I en metaanalyse av seks randomiserte studier som sammenlignet en selektiv serotoninreopptakshemmere (SSRI) med placebo og ingen intervensjon hos over 1000 deprimerte pasienter med stabil koronarsykdom eller akutt koronarsyndrom (ACS), reduserte bruk av SSRI imidlertid risikoen for hjerteinfarkt. Risiko for dødelighet av alle årsaker – angina, hjertesvikt og hjerneslag – var lik for begge gruppene. For pasienter med unipolar, alvorlig depresjon etter ACS, foreslår UpToDate psykoterapi sammen med et antidepressivt middel. Oppslagsverket, men psykoterapi alene eller medisinering alene vil være avhengig av individuelle preferanser, kliniske faktorer og tilgjengelighet. (Se Psychosocial factors in acute coronary syndrome», section Overview.)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, kropp og sinn og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

Relevante søkeord: antidepressiver, hjertesykdom, depresjon