Veileder om diagnostikk og behandling av svimmelhet tilgjengelig

Publiseringsdato 14.09.2022

Dette er en digitalisert, revidert og utvidet utgave av boken Svimmelhet - Diagnostikk og behandling som første gang ble publisert i 2009. Den inneholder informasjon om basiskunnskaper, konsultasjonen, temadel og diagnosekapitler. 

Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer har utgitt den nettbaserte veiledningen Svimmelhet - diagnostikk og behandling, som gir veiledning i anamnese, undersøkelsesteknikk, generelle prinsipper for behandling av pasienter med svimmelhet.

I temakapitlene kan du for eksempel få informasjon om akutt vertigo eller svimmelhet og fall hos eldre. I diagnosekapitlene finner du blant annet diagnostiske kriterier for en rekke sykdommer som kan forårsake svimmelhet.

Veilederen er omfattende, men systematisk inndelt i følgende kapitler: 

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har også utarbeidet forskjellige informasjonsbrosjyrer om krystallsyken, Menieres sykdom, vestibularisnevritt og langvarig svimmelhet.

Målgruppe

Målgruppen er leger under utdanning, allmennleger og spesialister, men boken kan også være av interesse for andre faggrupper som behandler pasienter med svimmelhet.

Bidragsytere

Prosjektleder: Frederik Kragerud Goplen
Styreleder: Stein Helge Glad Nordahl
Prosjektkoordinator HLF: Steinar Birkeland
Fagkonsulenter: Krister Brantberg, Steinar Hunskår, Anne Britt Losnegård, Otto Inge Molvær, John Gunnar Mæland, Per Møller, Anette Hylen Ranhoff, Carsten Tjell, Anne Gro Trygsland, Kjersti Wilhelmsen

Brukergruppe HLF: Solbjørg Throndsen, Elfrid Guleng, Karin Dahle, Elin Forland, Matthias Viktorsson

I 2009 utgaven bidro flere eksperter med faglige innspill til tekstene, inkludert øre-nese-halslegene Per Møller, Stein Helge Glad Nordahl og Krister Brantberg, geriater Anette Hylen Ranhoff og nevrokirurg Erling Myrseth.Håndboken er støttet fra stiftelsen Helse og rehabilitering og fra Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.