450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene

Publiseringsdato 29.10.2019

Helfo har sendt mail til 450 norske fastleger om at de bruker for mye tid med pasientene.

I brevet står det: «Du får denne eposten fordi analyser viser at du i første halvår 2019 har brukt takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet». 

Se hele artikkelen 450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene på kommunal-rapport.no.