Anbefaler pneumokokkvaksine til eldre og andre risikoutsatte personer

Publiseringsdato 03.04.2020

Pneumokokk-bakterien kan gi alvorlig lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse med høy dødelighet.

Eldre og personer med nedsatt immunforsvar er særlig utsatt og har nytte av å beskytte seg gjennom vaksinasjon, viser
en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 

Se hele artikkelen Anbefaler pneumokokkvaksine til eldre og andre risikoutsatte personer på fhi.no.