Beregnet forekomst av astma, allergi og eksem hos barn og voksne

Publiseringsdato 17.09.2020
Folkehelseinstituttet har etter oppdrag fra Helsedirektoratet beregnet forekomsten av astma og allergi blant barn, unge og voksne i Norge.

Resultatene viser at forekomsten av astma målt ved uttak av medisiner for astma i aldersgruppen 0-44 år har ligget stabilt på omkring 5% i perioden 2008 til 2018, mens det har vært en økning i uttak av medisiner for allergisk rhinitt og atopisk eksem. Økningen er størst i bruk av medisiner for atopisk eksem blant de yngste i alderen 0-6 år.

Les hele notatet Hva er forekomsten av astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem blant barn, unge og voksne? på fhi.no.