Bruk av munnbind i skole og barnehage

Publiseringsdato 17.08.2020
FHI anbefaler ikke bruk av munnbind på skoler. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

I situasjoner utenom skolen der munnbind anbefales, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Dette omfatter for eksempel kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet, avhengig av smittesituasjonen.

Anbefalingen gjelder ikke for personer som av medisinske og andre grunner frarådes til å bruke munnbind.  

Se hele artikkelen Bruk av munnbind i skole og barnehage på fhi.no.