Brukere av hjemmetjenester får dårligere ernæringsoppfølging enn beboere på sykehjem

Publiseringsdato 14.10.2019
Blant mottakere av omsorgstjenester i kommunene er det større sjanse for at underernæring ikke avdekkes blant brukere av helsetjenester i hjemmet enn blant dem som er på langtidsopphold på institusjon.

Mattilbud og ernæring utgjør en viktig del av «Leve hele livet», en kvalitetsreform for eldre som ble lansert av Regjeringen i februar 2017 og godkjent i statsråd i mai 2018.

Se hele artikkelen Brukere av hjemmetjenester får dårligere ernæringsoppfølging ennbeboere på sykehjem på ssb.no.