Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) får med far i navnet

Publiseringsdato 30.09.2019

Far er en viktig del av forskningen i MoBa, og derfor heter det nå Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. 

Hovedmålet med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen er å finne årsaker til sykdom og få mer kunnskap om helse. I svangerskapet konsentrerte MoBa-forskerne seg om mors helse, og i den første tiden etterpå var det barnets helse som var viktig.