Epidemier - før, nå og i fremtiden

Publiseringsdato 27.03.2020
Epidemier har rammet verden til alle tider. Felles for epidemiene er at de gjerne oppstår raskt og uventet, virker skremmende og skaper frykt, ofte mer enn det er grunnlag for. Dette opplever vi kanskje i forbindelse med coronavirus-utbruddet akkurat nå.

 

Dette foredraget om epidemier ble laget til et møte for Oslo pensjonistuniversitet våren 2018. Tanken var å gi en oversikt over epidemier, smitteforhold og konsekvenser gjennom århundrene med en del konkrete eksempler. Ved å trekke trådene frem til vår tid blir det tydelig at epidemier med ukjente bakterier og virus ikke bare hører historien til – og at vi alltid må være forberedt på at slikt kan skje igjen.

Foredraget ble litt oppdatert i forbindelse med et møte i Samfunnsmedisinsk forum på Folkehelseinstituttet 23. januar 2018. Det var for tidlig til at det kjentes viktig å ta med noe om Coronavirus 2019-nCoV. Det sier i seg selv mye om epidemienes natur og behovet for å ha beredskap for det uventede, også i våre dager.

 

Hanne Nøkleby