Etablering av nasjonalt eldreombud

Publiseringsdato 30.09.2019
Regjeringen videreutvikler eldrepolitikken og vil ha et mer aldersvennlig Norge, derfor etablerer vi nå et nasjonalt eldreombud. Det vil gi oppmerksomhet om eldres behov, styrke eldreomsorgen og gi eldre et talerør.

- Eldreombudet skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.
- Ombudet skal engasjere seg i forhold som berører eldres interesser på alle samfunnsområder. Ombudet vil være selvstendig og faglig uavhengig, på samme måte som Barneombudet.

Se hele meldingen Etablering av nasjonalt eldreombud på regjerningen.no.