“I trygge hender” – Om vold i hjemmet

Publiseringsdato 31.01.2019
De fleste små barn har det trygt og godt i hverdagen sin, samtidig vet man at det forekommer vold i hjemmet, og det skjer i alle samfunnslag og i alle typer familier. Helsestasjonen og helsesykepleiere er en viktig samtalearena for å forebygge og avdekke dette. Landsforeningen av helsesykepleiere har nå utarbeidet materiell for å styrke helsesykepleiere i dette arbeidet.

En god barndom varer livet ut og samarbeidet mellom foreldre og helsepersonell er svært viktig den første tiden for å sikre at barnehjernen får så gode forutsetninger som mulig. Som et ledd i dette arbeidet har Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH NSF) utviklet en animasjonsfilm og et veiledningshefte for helsesykepleiere med hensikt å forebygge, avdekke og avverge vold mot små barn.

Se hele artikkelen “I trygge hender” på kompetansebroen.no.