Ordningen med primærhelseteam utvides

Publiseringsdato 29.10.2019

I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasienten bedre og tettere oppfølging.

Nå åpnes det opp for at flere legekontorer kan bli med i prøveordningen.

Meldingen Alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen på regjeringen.no er gjengitt i sin helhet.