Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Publiseringsdato 17.01.2020
Det er en pågående global kamp for å utrydde polioviruset. Etter at verden har sett enorme fremskritt i dette arbeidet de siste tiårene, er det de siste to årene igjen en økning både i antall land med utbrudd og antall meldte tilfeller med polio.