- Stor variasjon i hvordan ungdom bruker og opplever sosiale medier

Publiseringsdato 20.05.2022

Ungdommers bruk av sosiale medier er verken utelukkende positiv eller utelukkende negativ - og det er stor variasjon i bruk. Dette viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

–  Et viktig funn i rapporten er at sosiale medier og gaming synes å være mer enn bare et tidsfordriv for ungdom. Det ser ut til å være viktige sosiale arenaer, på godt og vondt, sier forsker Jens Christoffer Skogen i Folkehelse­instituttet.

Les hele rapporten Hele verden er et tastetrykk unna – Ungdommers bruk og opplevelser med sosiale medier og online gaming på fhi.no.