Styrka oppfølging av adopterte

Publiseringsdato 20.01.2022
Foto: Colourbox

Bufdir tilrår foreldrestøttande kurs, betre helseoppfølging og meir hjelp frå styresmaktene til utanlandsadopterte og adoptivforeldra deira. Tilrådingane er sendt over til Barne- og familiedepartementet (BFD)

Les hele artikkelen Styrka oppfølging av adopterte på bufdir.no