Utbruddet om vannbårent campylobakter-utbrudd på Askøy i 2019

Publiseringsdato 13.04.2023
Resultatet fra utbruddet om vannbårent campylobakter-utbrudd på Askøy i 2019 er publisert,

Artikkelen er publisert det europeiske smitteverntidsskriftet "Eurosurveillance" (engelsk).