Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

Publiseringsdato 14.10.2019
Lisa Aarhus, avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Lisa Aarhus er ph.d. og overlege. Ingrid Sivesind Mehlum, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ingrid Sivesind Mehlum er ph.d., spesialist i arbeidsmedisin og avdelingsoverlege.

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister i 2009. Denne rapporten beskriver de vanligste diagnoser, yrker og eksponeringsfaktorer hos den yngste pasientgruppen. Dette vil spesielt avspeile eksponering i dagens moderne arbeidsliv og således fremskaffe viktig kunnskap med henblikk på målrettet forebyggende arbeid.


Se omtale av hele utredningen Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom på tidsskriftet.no.