Pasientinformasjon om blodsykdommer hos Rikshospitalet

Lenke: Pasientinformasjon om blodsykdommer hos Rikshospitalet

Description:

Flere sykdommer beskrevet. Beskrivelse av diagnose, undersøkelser, behandlinger, sykehusavdelinger som behandler lidelsen, samt aktuelle lenker.

Først publisert: 12.02.2009

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Blod

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk